Tin tức nổi bật

Thường trực HĐND huyện giám sát công tác Cải cách hành chính và thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị” năm 2018 tại UBND huyện
Publish date 01/09/2018 | 22:27  | View count: 3360

Sáng 31/8, thường trực HĐND huyện do đồng chí Vương Duy Hướng - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì đã có buổi giám sát công tác Cải cách hành chính và thực hiện năm " Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị" năm 2018 tại UBND huyện.

Sáng 31/8, thường trực HĐND huyện do đồng chí Vương Duy Hướng - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì đã có buổi giám sát công tác Cải cách hành chính và thực hiện năm " Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị" năm 2018 tại UBND huyện.

Tham gia đoàn giám sát còn có đồng chí Nguyễn Đăng Sơn - TVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Trung Thuận - HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Đức Trung - Uỷ viên BTVHU, Phó chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí là lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện và một số phòng, ban của huyện.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh – Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện

báo cáo công tác Cải cách hành chính của UBND huyện

Theo báo cáo của UBND huyện, từ đầu năm 2018 đến nay, công tác cải cách hành chính và thực hiện chủ đề năm "Nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị" đã được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. UBND huyện đã ban hành 11 kế hoạch, 14 công văn triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Thường xuyên đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra công vụ các đơn vị nhằm thực hiện nghiêm về trật tự, kỷ cương, lề lối làm việc, các quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Tính đến hết tháng 7/2018, cấp huyện tiếp nhận 293 thủ tục hành chính thuộc 17 lĩnh vực; cấp xã tiếp nhận 181 thủ tục thuộc 11 lĩnh vực. Tổng số hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện nhận là 2.190 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ đã và đang giải quyết đạt 99,32%; cấp xã tiếp nhận 26.635 hồ sơ, đã và đang giải quyết trong hạn đạt tỷ lệ 99,08%. Duy trì thực hiện thủ tục hành chính liên thông góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ chậm, tồn đọng và tạo sự thuận tiện cho tổ chức và công dân.

Các ý kiến phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Vương Duy Hướng - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng đạt được những kết quả trong công tác cải cách hành chính và thực hiện năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị" của UBND huyện. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối với công tác cải cách hành chính; một số nội dung triển khai chưa thực sự hiệu quả; công tác phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính giữa các phòng, ban chuyên môn của huyện và các xã, thi trấn chưa chặt chẽ.

Đ/c Vương Duy Hướng – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

Để công tác cải cách hành chính và thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị” năm 2018 đạt hiệu quả cao, đồng chí Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: UBND huyện, các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn cần xác định việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính là khâu đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tập trung rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo huyện; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là người đầu các cơ quan, đơn vị; triển khai đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính của huyện và các xã, thị trấn; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một của liên thông; đẩy mạnh kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ, thực hành quy tắc ứng xử đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện./.

Thanh Hồng

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh