Tin tức nổi bật

HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 6
Publish date 01/07/2018 | 23:22  | View count: 3062

Ngày 28/6, HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 tại hội trường lớn UBND huyện dưới sự điều hành của ông Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Đăng Sơn-thường vụ huyện ủy, phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, ông Nguyễn Trung Thuận-huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ngày 28/6, HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 tại hội trường lớn UBND huyện dưới sự điều hành của ông Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Đăng Sơn-thường vụ huyện ủy, phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, ông Nguyễn Trung Thuận-huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ông Nguyễn Đăng Sơn-P.Chủ tịch TT HĐND huyện

 thông qua báo cáo hoạt động của HĐND huyện

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực và hai ban của HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Hoạt động giám sát của hội đồng được tăng cường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề còn nhiều vướng mắc, tồn tại. Trên cơ sở đó kiến nghị với cấp có thẩm quyền và đề nghị UBND huyện có biện pháp chỉ đạo giải quyết. Từ đó hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Lãnh đạo UBND huyện thông qua các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp

UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Với sự giám sát của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban xây dựng Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.010 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng là 4.480 tỷ đồng, tăng 9,7%; giá trị thương mại-dịch vụ là 4.738 tỷ đồng, tăng 15,4%, sản xuất nông nghiệp là 792 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Cùng với chỉ đạo các nhiệm vụ hằng năm trong sản xuất nông nghiệp như phát động tết trồng cây đầu xuân, công tác phòng chống lụt, bão, úng, gieo cấy lúa và cây màu vụ xuân, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới huyện Hoài Đức. Các ngành nghề sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai đất dịch vụ theo Nghị định 17 của Chính phủ tiếp tục được chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Đã tổ chức giao đất dịch vụ cho 3.601 hộ. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được nâng cao về chất lượng, các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.

Hoạt động trên lĩnh vực văn hoá-xã hội được duy trì hiệu quả. Cùng với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên các năm học, cơ quan chuyên môn cũng đã phối hợp rà soát và hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn. Đến nay, toàn huyện đã có 49/77 trường học đạt chuẩn. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng một số trường học trên địa bàn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo và nhân dân hưởng ứng. Việc thực hiện chính sách xã hội đảm bảo chế độ cho các đối tượng được hưởng kịp thời, quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để hộ nghèo phát triển kinh tế thoát nghèo. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu, hoàn thành công tác huấn luyện các lực lượng theo quy định, chỉ đạo 6 xã tiến hành diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2018.

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa 19 đã thông qua 7 báo cáo và 1 tờ trình, trong đó: thường trực HĐND huyện thông qua báo cáo hoạt động của HĐND, thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện về việc triển khai xây dựng các nhà văn hóa đạt tiêu chí cơ sở vật chất về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. UBND huyện đã trình các báo cáo về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017 của huyện và tờ trình điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo thẩm quyền của HĐND huyện. Các ban của HĐND huyện đã trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan liên quan tới công tác thi hành pháp luật trên địa bàn. UB MTTQ huyện trình bày thông báo của mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến phản biện xã hội với HĐND và UBND huyện.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tự nghiên cứu 15 báo cáo về các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp dân giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng lãng phí; cải cách hành chính; thực hiện chủ đề năm "nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND huyện"; báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6; báo cáo danh mục, kế hoạch sử dụng đất năm 2019; công tác kiểm soát, xét xử, thi hành án.

Đại diện UBND huyện và cơ quan chuyên môn

 làm rõ một số vấn đề đại biểu và cử tri trong huyện quan tâm

Đã có 4 ý kiến đại biểu tham luận trực tiếp tại kỳ họp liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý sử dụng đất đai và cấp đất dịch vụ theo Nghị định 17 của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Anh-phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Phòng tài nguyên môi trường trả lời, giải trình một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai, giao đất dịch vụ theo Nghị định 17 của Chính phủ và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Ông Nguyễn Quang Đức-TUV, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Đức-thành ủy viên, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu những ý kiến của các đại biểu, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền UBND huyện. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ theo nghị định 17 của Chính phủ; thực hiện dự án nước sạch; thu ngân sách Nhà nước; đảm bảo vệ sinh môi trường; đẩy mạnh phát triển đô thị; xây dựng hạ tầng; xây dựng thương hiệu một số sản phẩm; thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết của kỳ họp

Với tinh thần tập trung trí tuệ, dân chủ kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá 19 đã xem xét các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua 6 dự thảo Nghị quyết. Đó là: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND huyện đối với việc triển khai xây dựng các nhà văn hoá đạt tiêu chí cơ sở vật chất về văn hoá trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ thu-chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 của huyện; Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2017 của huyện; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo thẩm quyền.

Ông Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Thay mặt chủ toạ bế mạc kỳ họp, ông Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Qua 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa 19 hoàn thành các nội dung chương trình. Việc tham gia góp ý của các đại biểu đã có nhiều đổi mới, cải tiến theo hướng tập trung, chất lượng, đi thẳng vào vấn đề cần trao đổi. UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ những nội dung cử tri, đại biểu đề nghị, chất vấn; bổ sung thêm những giải pháp hữu hiệu thực hiện trong thời gian tới./.

Thanh Thạo

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh