Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Mặt trận tổ quốc

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433861264 - Địa chỉ email:  ubmttq_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức -...

Liên đoàn lao động

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 33 861 257 - Địa chỉ email:  ldld_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Hội Phụ Nữ

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 04.33861194 - Địa chỉ email:  hlhpn_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức -...

Hội Nông Dân

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433 861 195 - Địa chỉ email:  hnd_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Hội Cựu Chiến Binh

1. Thông tin chung: - Số điện thoại: 0433861807 - Địa chỉ email:  hccb_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Đoàn Thanh Niên

1. Thông tin chung - Số điện thoại: 0433861196 - Địa chỉ email:  hd_huhoaiduc@hanoi.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức - ...

Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận, năm 2018, UB...