Đơn vị ngành dọc

Các đơn vị ngành dọc huyện

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC HUYỆN

STTTên đơn vịNgười đứng đầuSố điện thoại

1

Chi cục thống kê

Đ/c Trần Thị Thúy – Chi cục trưởng

01695 177 500

2Đội Thanh tra xây dựng huyệnĐ/c Nguyễn Thuận Thịnh  - Đội trưởng0983.922.529

3

Hạt Quản lý đê Hoài Đức     

Đ/c Lê Thiên Dương - Hạt trưởng0979 759 256

5

Đội Quản lý Thị trường số 24                                         

Đ/c Nguyễn Huy Cường – Đội trưởng

0913 026 636

6

Trạm Thú y                                                           

Đ/c NguyễnVăn Huy-Q.Trạm trưởng

0913 014 298

7

Trạm Khuyến nông                                            

Đ/c Nguyễn Quang Tuyến – Trạm trưởng

0966 465 686

8

Trạm Bảo vệ thực vật

Đ/c Đặng Thị Thu Thủy – Trạm trưởng

0968 941 456

9

Ngân hàng chính sách XH huyện                            

Đ/c Nguyễn Xuân Phong – Giám đôc

0936 222 979

10

Ngân hàng Nông nghiệp& PTNT

Đ/c Nguyễn Danh Toàn – Giám đôc

0913 093 232

11

Bảo hiểm xã hội                                            

Đ/c Nguyễn Mai Hồng – Giám đốc

0983.369.266

12

Kho bạc Nhà nước

Đ/c Lê Ngọc Sơn – Giám đốc

0989 198 964

11

Bệnh viện huyện

Đ/c Đoàn Thịnh Trường – Giám đốc

0912 159 269

12

Trung tâm Y tế

Đ/c Khánh Thị Nhi – Giám đốc

0904.929.239

13

XNKTCTTL Đan Hoài                                     

Đ/c Nguyễn Đình Sơn – Giám đôc

0974.059.463

14

Trung tâm Viễn thông huyện

Đ/c  Nguyễn Trọng Tuấn – Giám đốc

0912 159 139

15

Công ty Điện lực huyện

Đ/c Vũ Tuấn Anh – Giám đốc

0868.196.868

16

Bưu điện huyện

Đ/c Đào T Kim Phương – Giám đốc

0912 879 567

17

Chi cục Thuế

Đ/c Bùi Kim Khiêm - Chi cục trưởng

0904 145 239

18

Trường THPT Hoài Đức AĐ/c Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng0961 956 866

19

Trường THPT Hoài Đức BĐ/c Nguyễn Danh Thông - Hiệu trưởng0989 151 694
20Trường THPT Vạn XuânĐ/c Phan Huy Chính - Hiệu trưởng0912 240 468
21Trường THPT Hoài Đức CĐ/c Nguyễn Kỳ Nam  - Hiệu trưởng0988 057 414
22Phòng Cảnh sát PCCC số 13Đ/c Nguyễn Tiến Nam - Trưởng phòng0904459598
23Đội Thanh tra giao thôngĐ/c Ban - Đội trưởng0 913 297 404