Đơn vị sự nghiệp

Các đơn vị sự nghiệp huyện

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

STT

Tên đơn vị

Người đứng đầu

Số điện thoại

1

Ban Quản lý dự án ĐTXD

Đ/c Phạm Gia Lộc – Giám đốc

0978 443 399

2

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Đ/c Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc

0912 265 341

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghề nghiệp - GDTX huyện

Đ/c Nguyễn Phan Minh – Giám đốc

0 982 251 064

4

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Đ/c Phạm Xuân Trường

0912 877 775

5

Hội chữ thập đỏ huyện

Đ/c Tạ Hữu Thắng – Chủ tịch

0912 694 055

6

Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao

Đ/c Vũ Văn Chuyền- Giám đốc

0936 339 989

7Hội Người mùĐ/c Nguyễn Huy Việt - Chủ tịch0982 580 996
8Văn phòng đăng ký QSDĐ Hà Nội - Chi nhánh Hoài ĐứcĐ/c Từ Thị Kim Ngọc - Giám đốc0936 224 429