Đơn vị sự nghiệp

Các đơn vị sự nghiệp huyện

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

STT

Tên đơn vị

Người đứng đầu

Số điện thoại

1

Ban Quản lý dự án ĐTXD

Đ/c Nguyễn Văn Hiến – Giám đốc

0949 229 222

2

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Đ/c Phạm Gia Lộc – Trưởng ban

0978 443 399

3

Trung tâm dân số KHHGĐ

Đ/c Lê Danh Luân – Giám đốc

0988 722 994

4

Trung tâm Giáo dục nghề nghề nghiệp - GDTX huyện

Đ/c Nguyễn Chí Tiến – Giám đốc

0902 422 902

5

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Đ/c Bùi Thu Hương – Giám đốc

0914 335 188

6

Hội chữ thập đỏ huyện

Đ/c Nguyễn Thị Thông – Chủ tịch

0982 716 546

7

Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao

Đ/c Vũ Văn Chuyền- Giám đốc

0936 339 989

8Hội Người mùĐ/c Nguyễn Huy Việt - Chủ tịch0982 580 996
9Văn phòng đăng ký QSDĐ Hà Nội - Chi nhánh Hoài ĐứcĐ/c Từ Thị Kim Ngọc - Giám đốc0936 224 429