Đơn vị ngành dọc

Các đơn vị ngành dọc huyện

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC HUYỆN

STTTên đơn vịNgười đứng đầuSố điện thoại

1

Chi cục thống kê

Đ/c Trần Thị Thúy – Chi cục trưởng

01695 177 500

2Đội Thanh tra xây dựng huyệnĐ/c Nguyễn Văn Tùng  - Đội trưởng

0904 773 436

3

Hạt Quản lý đê Hoài Đức     

Đ/c Lê Thiên Dương - Hạt trưởng0979 759 256

5

Đội Quản lý Thị trường số 24                                         

Đ/c Nguyễn Huy Cường – Đội trưởng

0913 026 636

6

Trạm Chăn nuôi và Thú y                                                           

Đ/c NguyễnThị Định - Trạm trưởng

0987 075 911

7

Trạm Khuyến nông                                            

Đ/c Nguyễn Quang Tuyến – Trạm trưởng

0966 465 686

8

Trạm Bảo vệ thực vật

Đ/c Đặng Thị Thu Thủy – Trạm trưởng

0968 941 456

9

Ngân hàng chính sách XH huyện                            

Đ/c Bùi Văn Quang – Giám đôc

0838 756 868

10

Ngân hàng Nông nghiệp& PTNT

Đ/c Nguyễn Hữu Ban – Giám đôc

0985 638 293

11

Bảo hiểm xã hội                                            

Đ/c Vũ Thị Thu Hằng – Giám đốc

0913 026 680

12

Kho bạc Nhà nước

Đ/c Lê Ngọc Sơn – Giám đốc

0989 198 964

11

Bệnh viện huyện

Đ/c Đoàn Thịnh Trường – Giám đốc

0912 159 269

12

Trung tâm Y tế

Đ/c Trần Quang Tuấn – Giám đốc

0913 452 323

13

XNKTCTTL Đan Hoài                                     

Đ/c Nguyễn Hải Trường – Giám đôc

0369 486 080

14

Trung tâm Viễn thông huyện

Đ/c  Nguyễn Trọng Tuấn – Giám đốc

0912 159 139

15

Công ty Điện lực huyện

Đ/c Nguyễn Hữu Bình – Giám đốc

0962 008 899

16

Bưu điện huyện

Đ/c Trần Thu Hằng – Giám đốc

0912 902 688

17

Chi cục Thuế

Đ/c Nguyễn Khả Hòa - Chi cục trưởng

0913 341 882

18

Trường THPT Hoài Đức AĐ/c Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng0961 956 866

19

Trường THPT Hoài Đức BĐ/c Nguyễn Kỳ Nam - Hiệu trưởng0988 057 414
20Trường THPT Vạn XuânĐ/c Hùng - Hiệu trưởng0912 857 007
21Trường THPT Hoài Đức CĐ/c Huyền  - Hiệu trưởng

0964 926 999

 

22Trường THPT Bình MinhĐ/c Nguyễn Thị Thành - Hiệu trưởng0912 377 986
23Đội Thanh tra giao thôngĐ/c Khoa - Đội trưởng0916 566 715