Di tích làng nghề

  

 

DANH SÁCH CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC

Toàn huyện hiện có 51/53 làng nghề với 12 làng nghề được công nhận gồm:

STT

Tên làng nghề

Địa chỉ

1

Làng nghề chế biến Lương thực thực phẩm Lưu Xá

Đức Giang – Hoài Đức

2

Làng nghề Bún bánh Cao Xá Hạ

Đức Giang – Hoài Đức

3

Làng nghề điêu khắc mỹ nghệ

Sơn Đồng – Hoài Đức

4

Làng nghề bánh kẹo – dệt kim

La Phù – Hoài Đức

5

Làng nghề chế biến nông sản thực phẩm

Minh Khai – Hoài Đức

6

Làng nghề chế biến nông sản thực phẩm

Dương Liễu – Hoài Đức

7

Làng nghề chế biến nông sản thực phẩm

Cát Quế – Hoài Đức

8

Làng nghề Nhiếp ảnh truyền thống thôn Lai Xá

Kim Chung – Hoài Đức

9

Làng nghề Bánh đa nem Ngự Câu