Đảng - đoàn thể

Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024
Ngày đăng 13/05/2024 | 02:30  | View count: 106

Sáng 13/5, Hội Nông dân huyện Hoài Đức phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Xuân-Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Thanh-Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Đ ồng chí Nguyễn Thị Thanh-Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 03 ngày, 257 đồng chí trong Ban chấp hành Hội Nông dân và chuyên viên Hội Nông dân huyện, Ban chấp hành và chi hội trưởng Hội Nông dân các xã, thị trấn được truyền đạt 06 nội dung về: Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”. Tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm của Hội Nông dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2028. Công tác xây dựng tổ chức Hội và thực hiện các phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay. Công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội. Thực hiện chuyển đổi số trong nhiệm vụ của các cấp Hội. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, nghiệp vụ tuyên truyền của tổ chức Hội, nắm bắt dư luận xã hội.

Đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh-Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập, thực hiện tốt quy định về thời gian lên lớp, ghi chép các nội dung đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội ở cơ sở. Tiếp thu, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn để thực hiện và phát huy tốt hơn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới.

Đ ồng chí Nguyễn Thanh Xuân-Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố

truyền đạt các chương trình trọng tâm của Hội Nông dân Hà Nội giai đoạn 2024-2028

Chu Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh