Đảng - đoàn thể

Ủy ban MTTQ Hoài Đức tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao
Ngày đăng 21/02/2024 | 08:30  | View count: 98

         Chiều 20/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Hoài Đức năm 2023.

Đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hạ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, cán bộ Phòng Kinh tế huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Công chức Văn phòng - Thống kê 19 xã trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Đình Trọng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn lấy ý kiến

         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trọng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Hoài Đức năm 2023 và  Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT ngày 19/02/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, nội dung lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Hoài Đức để đề nghị công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình ở khu dân cư trên địa bàn 19 xã của huyện (không lấy ý kiến đối với các hộ gia đình thuộc địa bàn thị trấn Trạm Trôi). Việc tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu được thực hiện đối với từng hộ (đại diện hộ gia đình). Tổng số hộ trên địa bàn các xã của huyện là 74.349 hộ. Tỷ lệ triển khai lấy ý kiến toàn huyện phải đạt ít nhất 75% tổng số hộ dân trên địa bàn các xã, tương đương với số hộ được lấy ý kiến ít nhất là 55.762 hộ. Nội dung lấy ý kiến được thực hiện với 10 câu hỏi, Các phiếu lấy ý kiến phải được đóng dấu treo góc trái, phía trên cùng, dấu của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân về huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao cần đảm bảo tỷ lệ người dân được lấy ý kiến hài lòng: Từ câu số 01 đến câu số 09 phải đạt trung bình từ 95% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng; câu số 10 phải đạt 98% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

  Sau Hội nghị triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã căn cứ vào tình hình thực tế, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố chủ trì, phối hợp với các Chi hội, Chi đoàn tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân trong khu dân cư về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao bằng một trong hai hình thức sau: Phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát phiếu cho các hộ gia đình, hướng dẫn các hộ gia đình ghi phiếu trả lời các câu hỏi và thu phiếu trực tiếp tại các hộ gia đình. Tổ chức cuộc họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình. Thời gian lấy ý kiến tập trung từ ngày 24/02/2024 đến ngày 29/02/2024, tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến, gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện trước ngày 05/3/2024.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các xã phối hợp với UBND (Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới) cùng cấp tổ chức hội nghị triển khai tới các thành viên Ban công tác Mặt trận các thôn, khu dân cư về cách thức, thời gian thực hiện, phân bổ phiếu cho các thôn, khu dân cư và hướng dẫn ghi phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình. Phân công cán bộ giám sát chặt chẽ quá trình lấy phiếu, hướng dẫn, giám sát Ban công tác Mặt trận tổng hợp kết quả lấy phiếu, đôn đốc báo cáo tổng hợp và chuyển phiếu về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đúng thời gian quy định. Sau khi các thôn, tổ dân phố hoàn thành việc lấy phiếu và tổng hợp kết quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã tiếp nhận, rà soát đối chiếu giữa kết quả trên phiếu và bảng tổng hợp của Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư; báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Sau khi có chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, tổ chức niêm yết công khai kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư và được công bố hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Thời gian niêm yết và công bố ít nhất 10 ngày, trong quá trình công khai, nếu có ý kiến thắc mắc, phản ánh của người dân thì Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã có trách nhiệm trả lời theo thẩm quyền (những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì báo cáo với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện để giải quyết).

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

         Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới phải đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thời gian, quy trình. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã phối hợp với UBND xã tổ chức triển khai cách thức, phân bổ phiếu cho các thôn và hướng dẫn ghi phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình, giám sát chặt chẽ quá trình lấy phiếu.

Đồng chí Nguyễn Thế Hạ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Thông qua việc lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Hoài Đức. Đồng thời nhằm đánh giá khách quan kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình tự công nhận huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo quy định./.

Đỗ Hạnh

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh