Đảng - đoàn thể

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023
Ngày đăng 30/05/2023 | 11:28  | View count: 62

Sáng 30/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023. Đồng chí Phạm Xuân Trường- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện dự và phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phạm Xuân Trường- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Xuân Trường- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Công tác Tuyên giáo là một bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Qua 35 năm đổi mới, công tác tuyên giáo đã tạo niềm tin của toàn dân vào sự lãnh đạo của Đảng thực hiện thắng lợi đổi mới và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hiện nay, việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo sẽ giúp các học viên làm tốt trong công tác tuyên giáo ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy về việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị học viên khi tham gia lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tận dụng thời gian để học tập và trao đổi kinh nghiệm, thu hoạch cho bản thân nhiều kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự

Tại lớp bồi dưỡng, 199 đồng chí là thành viên Ban Tuyên giáo các Đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp và Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy được truyền đạt kỹ năng nắm bắt, phản ánh, định hướng tư tưởng dư luận xã hội và kỹ năng vận động quần chúng ở cơ sở. 

Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh-Trưởng khoa tuyên truyền, Học viện Báo chí truyền đạt các nôi dung

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo, từ đó vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Chu Hồng

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh