Đảng - đoàn thể

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 17/03/2023 | 14:00  | View count: 686

Sáng 17/3, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện Hoài Đức tổ chức sơ kết giữ nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Khuất Trọng Kiên-Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.​

Đồng chí Trần Thị Kiều Huệ-Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp thông qua báo cáo sơ kết

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn; số lượng chi bộ và đảng viên tiếp tục tăng. Tại thời điểm Đại hội (tháng 6/2020), Đảng bộ có 13 chi bộ với 115 đảng viên, đến nay Đảng bộ có 18 chi bộ với 150 đảng viên, tăng 05 chi bộ (38,5%) và 35 đảng viên (30,43%) so với đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Hoạt động của các chi bộ và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp dần đi vào nền nếp và có sự đổi mới. Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, vận động người lao động cùng với chủ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp…, xây dựng doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững, đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Đảng bộ Khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; hệ thống tổ chức của Đảng bộ được củng cố và phát triển; vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Đảng bộ thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và giữa các doanh nghiệp với nhau.

Đại biểu dự hội nghị

Các chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, mở rộng sản xuất, ngành nghề kinh doanh; không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh trên thị trường. Trong hơn 2 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, phức tạp và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, nhưng đa số doanh nghiệp thuộc Khối vẫn phát huy tính chủ động để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Nhiều doanh nghiệp đã khẳng định vị trí, thương hiệu không chỉ trên địa bàn huyện, Thành phố mà còn trong phạm vi các tỉnh, thành khác như Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Việt Anh, Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long, Chi nhánh Công ty CP sửa chữa ô tô Trung Thượng, ....

Các đơn vị khối Giáo dục đã tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đổi mới nội dung, áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp hài hòa giữa học lý thuyết và thực hành, cơ sở vật chất được đầu tư, trang bị đầy đủ theo hướng hiện đại. Trong thời gian dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, các nhà trường đã kịp thời ứng dụng CNTT vào giảng dạy và học tập, áp dụng phương pháp dạy và học trực tuyến, đảm bảo kế hoạch, thời lượng chương trình học tập. Nhìn chung từ khi thành lập đến nay, cả 02 đơn vị đều có sự phát triển về số lượng học sinh, sinh viên, số lớp; chất lượng giảng dạy và học tập được nâng cao. Các đơn vị đã dần khẳng định được vị trí, tạo dựng được niềm tin đối với nhân dân, học sinh và sinh viên.

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp và chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức an ninh trật tự cho cán bộ, đảng viên, người lao động, bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã có các phương án đảm bảo an ninh, trật tự nên trong thời gian qua, đã không để xảy ra mất mát tài sản, đảm bảo an ninh an toàn tại các đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Công tác tư tưởng, tuyên giáo đã được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Các nội dung triển khai thiết thực, bám sát tình hình chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Đảng ủy Khối đã bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 với hình thức bước đầu đổi mới, đạt tỷ lệ 100% chi bộ triển khai, trên 95% đảng viên tham gia. Đồng thời, xây dựng, ban hành các văn bản để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện các chương trình công tác, các kế hoạch nhiệm kỳ, các kế hoạch năm…và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện phù hợp với điều kiện cụ thể của Đảng bộ Khối. Đã thành lập Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở với 18 thành viên ở 05 Tổ tuyên truyền và Ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy khối đã kịp thời được kiện toàn, sắp xếp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, đảm bảo lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Từ tháng 8/2020 đến nay, Đảng ủy Khối đã cử 112 quần chúng ưu tú tham gia học lớp Bồi dưỡng nhận thức vào Đảng, cử 41 đảng viên tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã ra Quyết định thành lập được 05 chi bộ ( 04 Chi bộ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, 01 Chi bộ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông ) với 17 đảng viên. Nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới được triển khai; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới là lãnh đạo chủ chốt đơn vị ở những nơi chưa có cán bộ chủ chốt hoặc người đứng đầu doanh nghiệp là đảng viên, nhằm tạo nguồn cho cấp ủy, từng bước hướng tới mục tiêu chức danh Bí thư cấp ủy là lãnh đạo quản lý doanh nghiệp hoặc giữ các vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 02/2023, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 37 đồng chí (đạt 74% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra). Việc triển khai và ứng dựng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội được Đảng ủy Khối triển khai, thực hiện một cách bài bản với nhiều phương pháp linh hoạt. Đến ngày 20/02/2023, toàn Đảng bộ có 149/150 đảng viên (do 01 đồng chí đảng viên tuổi cao được miễn sinh hoạt đảng) đăng ký thành công phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ 99,33%. Đảng ủy cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đề án, hướng dẫn của Thành ủy, Huyện ủy; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đối với 16/16 Chi bộ trực thuộc; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp theo đúng hướng dẫn. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng chống tham nhũng được quan tâm. Hơn 2 năm qua, Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 07 chi bộ và 04 đảng viên là người đứng đầu (Bí thư chi bộ); UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra giám sát đối với 05 chi bộ và 02 đảng viên.

Các Chi bộ đã phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, quan tâm, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, kịp thời động viên cán bộ, đoàn viên thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các Chi bộ đã kịp thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã phối hợp cùng địa phương thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp được quan tâm, phát huy tốt vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên, thanh niên; tạo mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy Khối phối hợp tuyên truyền, vận động thành lập được 02 tổ chức Công đoàn và 01 Chi đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

Đ ồng chí Khuất Trọng Kiên-Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện xác định tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đổi mới công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, làm tốt công tác bảo vệ môi trường; chú trọng cải thiện các điều kiện làm việc, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động, phát triển doanh nghiệp bền vững./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh