Đảng - đoàn thể

Hoài Đức triển khai hiệu quả Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (vòng thi sơ khảo của Thành phố).
Ngày đăng 19/09/2022 | 15:39  | View count: 173

         Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/BTGTU ngày 13/7/2022 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát động là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, góp phần đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống. Ý thức được tầm quan trọng của Hội thi, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 22/7/2022 về tuyên truyền và triển khai Hội thi tìm hiểu về Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến cán bộ chủ chốt huyện và các xã, thị trấn; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ cơ quan, xí nghiệp, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Hội thi bắt đầu từ 08h00 ngày 01/8/2022 đến 23h00 ngày 28/8/2022. Thí sinh tham gia dự thi bằng cách truy cập vào website của hội thi tại địa chỉ: “www.tuyengiaothudo.vn”

         Công tác tuyên truyền về Hội thi được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin nội bộ huyện, Cổng thông tin điện tử, Trang Zalo Chính quyền điện tử huyện, Đài truyền thanh huyện, trang Fanpage Hoài Đức quê ta…. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung, thời gian, thể lệ và cách thức tham gia Hội thi. Trong quá trình triển khai Hội thi, các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội huyện, nhất là Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai rất bài bản như: xây dựng kế hoạch, triển khai, giao chỉ tiêu, công văn đôn đốc…. Kết thúc tuần 2, huyện đã thu hút được 23.432 lượt thí sinh tham gia thi. Để đạt được kết quả tốt trong 02 tuần thi cuối, Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục ban hành Công văn số 452-CV/HU ngày 15/8/2022 về đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ chính trị do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.

         Trải qua 4 tuần thi, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự hướng dẫn và đôn đốc thường xuyên, kịp thời của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; sự vào cuộc của các tổ chức cơ sở Đảng; các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, Hội thi tìm hiểu về Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia thi, kết quả huyện Hoài đức đã xếp thứ ba Thành phố Hà Nội với 54.760 lượt thí sinh tham gia thi, được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai Hội thi tìm hiểu về Nghị quyết 15-NQ/TW.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen

cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Hội thi

         Hội thi đã góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ C001

hính trị khóa XIII trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh - Hiện đại”.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh