Đảng - đoàn thể

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2022
Ngày đăng 13/06/2022 | 10:30  | View count: 120

Sáng 13/6, tại Trung tâm Chính trị huyện đã diễn ra khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2022. Dự khai mạc có đồng chí Hồ Trung Nghĩa – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cùng các đồng chí đại  diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

Đại biểu dự khai mạc lớp học

Trong thời gian 5 ngày học, 152 đồng chí đảng viên mới của 19 tổ chức cơ sở đảng trong huyện sẽ được giới thiệu các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hồ Trung Nghĩa – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khai mạc lớp học

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hồ Trung Nghĩa – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị: Cán bộ, giáo viên Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các học viên tham gia học tập; các giảng viên trên cơ sở nội dung bài giảng cần truyền đạt sao cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các học viên, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tập trung nghe giảng và ghi chép bài đẩy đủ; trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức mới, gắn với thực tế ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hà – Giảng viên Học viện Chính trị khu vực I

Thông qua lớp học, nhằm giúp học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để chính thức trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh