Đảng - đoàn thể

Huyện uỷ Hoài Đức tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2022
Ngày đăng 10/05/2022 | 09:30  | View count: 130

Sáng 10/5, Huyện uỷ Hoài Đức tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2022. Dự khai mạc có đồng chí Hồ Trung Nghĩa-Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Đoàn Thị Thư-HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Đỗ Khắc Dần-HUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng. 

Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hà-Giảng viên học viện Chính trị khu vực I truyền đạt nội dung Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng VN

Trong thời gian 05 ngày, 80 đồng chí là đảng viên thuộc 23 tổ chức cơ sở Đảng được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học-công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biểu tham dự

Ngoài ra, các đồng chí Đảng viên mới được giới thiệu 10 chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVI và 08 chương trình công tác của Huyện uỷ Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Hồ Trung Nghĩa-Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hồ Trung Nghĩa-Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Mỗi học viên tham gia lớp học phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hơn nữa, thể hiện ở mọi mặt công tác, làm cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng xem xét và công nhận là Đảng viên chính thức. Đồng thời, đề nghị các học viên tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ, chấp hành nội quy, quy chế lớp học, làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Sau khóa học tiếp tục tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị ở bậc cao hơn; Tích cực cùng địa phương, đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Chu Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh