Đảng - đoàn thể

LĐLĐ huyện triển khai hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 09/09/2021 | 13:46  | View count: 109

LĐLĐ huyện vừa triển khai hướng dẫn các công đoàn cơ sở về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Doanh nghiệp hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid- 19 trong thời gian giãn cách xã hội

Theo đó, LĐLĐ huyện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đoàn viên công đoàn, người lao động có thời gian làm việc “3 tại chỗ” từ 10 ngày trở lên, kể từ ngày 24/8/2021. Doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn hoặc chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở) đã đóng đủ kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/NĐ-CP và nộp Báo cáo quyết toán thu chi tài chính Công đoàn cơ sở theo quy định từ năm 2018 đến 30/6/2021. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người, hỗ trợ 01 lần. Thời điểm thực hiện hỗ trợ: Được tính từ ngày 24/8/2021 (thời điểm Quyết định có hiệu lực).

Doanh nghiệp và công đoàn cơ sở thực hiện phương án “3 tại chỗ” thuộc đối tượng, đủ điều kiện hỗ trợ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị gửi về Liên đoàn Lao động huyện, gồm: Văn bản đề nghị và danh sách đoàn viên, người lao động làm việc 3 tại chỗ. Bản sao phương án “3 tại chỗ” tại doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đã triển khai thực hiện. Bản sao Hợp đồng lao động của người lao động đề nghị hỗ trợ.

Đơn vị, doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định hỗ trợ của LĐLĐ huyện, thực hiện chi tạm ứng mua hàng hoá, thực phẩm hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động. Hợp đồng, hóa đơn mua hàng hóa, thực phẩm của doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí (sau khi hoàn thành đợt giãn cách đề nghị đơn vị được hỗ trợ nộp chứng từ về LĐLĐ huyện). LĐLĐ huyện cấp trả kinh phí theo hợp đồng, hoá đơn mà doanh nghiệp nộp.

Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi hết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức.

       Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ sở thống nhất với chủ doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp. Giám sát việc thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động./.

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh