Đảng - đoàn thể

Hội Cựu chiến binh Hoài Đức tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 15/07/2021 | 09:54  | View count: 381

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, với ý chí chính trị suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp của Đảng, sự nghiệp độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hội CCB huyện Hoài Đức luôn nêu cao bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Hội cơ sở và chi hội thường xuyên học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ chính trị

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức Hội các cấp trong huyện đã triển khai cho cán bộ, đảng viên là CCB tham gia các lớp học do cấp ủy cơ sở tổ chức; cán bộ hội viên còn lại được học tập, quán triệt tại hội cơ sở và chi hội, với tổng số 100% cán bộ, 90% hội viên được quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và học tập theo các chuyên đề hàng năm theo qui định. Sau quán triệt, học tập các tổ chức Hội và hội viên đã xây dựng kế hoạch làm theo, trong đó có 100% cán bộ, người đứng đầu tổ chức Hội. Các cấp hội đều xây dựng chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo Bác và được thiết kế thành bảng treo tại công sở nơi làm việc của Hội, thể hiện 4 chuẩn mực đạo đức của CCB huyện Hoài Đức trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các hội viên đều có bản đăng ký tại chi hội để tổ chức hội theo dõi kết quả thực hiện và xem xét đánh giá xếp loại hàng năm.

Năm 5 qua, Hội CCB huyện Hoài Đức luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã thu hút cán bộ hội viên tham gia, là động lực và cơ sở để mỗi hội viên CCB quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống. Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới",”CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “CCB gương mẫu”... Đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân được các cấp Hội và các cấp ủy đảng, chính quyền khen thưởng thông qua các đợt sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Chỉ thị 05, năm 2018; sơ kết ba năm, 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Những kết quả đạt được, là những minh chứng khảng định tổ chức Hội CCB thực sự là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội CCB trong sạch vững mạnh.

Hội CCB huyện Hoài Đức thường xuyên quan tâm đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ

Cụ thể, trong 5 năm qua các cấp Hội CCB trong huyện tập trung triển khai thực hiện 3 khâu đột phá: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Cải cách, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở nhất là chi hội, phân hội; Phát triển kinh tế hộ gia đình, gia trại, trang trại theo hướng liên doanh, liên kết, phát triển bền vững. Cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã hiến 779 m2 đất thổ cư và 6979m2 đất canh tác để làm đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn. Tham gia đóng góp 3.785 triệu đồng; 20.978 ngày công, làm 492km đường giao thông nội đồng. Hội viên CCB Hoài Đức luôn gương mẫu, xung kích đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được triển khai xây dựng hoạt động có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Khắc sâu lời dạy của Bác “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và cần thiết” Hội CCB đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ cùng tổ chức Đoàn Thanh niên và các đoàn thể chính chị-xã hội, tích cực tham gia giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Các cấp Hội thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Hội TSVM cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Ban Chấp hành Hội các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn về số lượng gắn với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức và hoạt động của Hội. Duy trì nền nếp sinh hoạt theo chuyên đề, nội dung cụ thể với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Huyện ủy khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XII)

Với bề dày thành tích trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB Hoài Đức được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Ba; Trung ương Hội và UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua. UBND Thành phố tặng bằng khen “Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020” và 19 Bằng khen TW Hội, UBND Thành phố, Hội CCB Thành phố.

Những kết quả Hội CCB huyện đạt được đã góp phần xây dựng Hội CCB ngày càng vững mạnh, khẳng định chất lượng hoạt động, vị thế của Hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự tin tưởng của Nhân dân.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh