Đảng - đoàn thể

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021
Ngày đăng 15/03/2021 | 15:53  | View count: 234

Sáng 15/3, tại Trung tâm Chính trị huyện đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021. Dự khai mạc có đồng chí Hồ Trung Nghĩa – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Tú – UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

Đại biểu dự khai mạc lớp

Trong thời gian 9 ngày học, 73 đồng chí đảng viên mới của 30 tổ chức cơ sở đảng trong huyện sẽ được giới thiệu các nội dung: Chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối phát triển Kinh tế - Xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ tài nguyên môi trường. Tăng cường Quốc phòng – An ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Xây dựng Đảng về đạo đức. Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hồ Trung Nghĩa – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khai mạc lớp học

Thông qua lớp học là dịp để các đồng chí đảng viên mới nâng cao nhận thức đối với trách nhiệm của người Đảng viên cộng sản trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận mệnh mới. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, mỗi đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh