Đảng - đoàn thể

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”
Ngày đăng 11/01/2021 | 14:20  | View count: 352

Thực hiện Kế hoạch số 04 – KH/HU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng ngày 09/01, Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ. Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và toàn thể 120 đảng viên trong toàn đảng bộ. Dự chỉ đạo và trực tiếp làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Cao Văn Tâm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Bằng những ví dụ cụ thể, gần gũi từ cuộc sống, đồng chí Cao Văn Tâm đã đưa nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến với toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã khái quát quá trình chuẩn bị các nội dung của Đại hội, kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực. Đồng thời nêu rõ những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Đ/c Cao Văn Tâm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

Đối với Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hội nghị đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy truyền đạt đầy đủ các nội dung cơ bản gồm: Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045; 5 định hướng lớn và 3 khâu đột phá để thực hiện Nghị quyết; 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025 và 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII cụ thể hóa nhiệm  vụ và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025.

Qua buổi học tập, các đảng viên trong Đảng bộ đã nắm bắt được các nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết thúc hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ đã đề nghị các Chi bộ trực thuộc căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tình hình thực tế của đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố. Góp phần cùng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ Huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguyễn Quang Đoan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh