Đảng - đoàn thể

Huyện Hoài Đức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Ngày đăng 19/11/2019 | 14:00  | View count: 403

Sáng ngày 18-10, Huyện ủy Hoài Đức tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 4 năm 2019 cho 75 quần chúng ưu tú thuộc 14 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn Huyện.

Đ/c Bùi Thu Hương – Giám đốc Trung tâm BDCT khai mạc Lớp bồi dưỡng

Tham gia Lớp bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Bùi Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Hoài Đức luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đồng chí Giám đốc đề nghị, Ban tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên và toàn thể các quần chúng ưu tú dự lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, nhất là chế độ chuyên cần, bảo đảm chất lượng hoàn thành chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá của lớp học theo quy định của Trung ương.

 

Hồng Sang