Đảng - đoàn thể

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức K.1A-19
Ngày đăng 19/04/2019 | 14:05  | View count: 1164

Sáng 18/4, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Hoài Đức phối hợp với trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K.1A - 19. Dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Thành ủy viên, Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; đồng chí Đàm Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các khoa, phòng của trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. 

Đại biểu dự khai giảng

Với 1.056 tiết học, 88 học viên sẽ nghiên cứu các nội dung: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; những vấn đề cơ bản về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trật tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của thành phố Hà Nội.

Thông qua chương trình học cũng trang bị cho học viên kỹ năng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công việc; một số kỹ năng lãnh đạo, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân, nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Thành ủy viên, Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong khai giảng lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Thành ủy viên, Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; đồng chí Đàm Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho lớp học. Các học viên sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ khóa học, trong học tập thể hiện thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy lớp học, nỗ lực rèn luyện nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, quyết tâm đạt kết quả cao nhất./.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh