Đảng - đoàn thể

Huyện ủy Hoài Đức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017
Ngày đăng 22/01/2018 | 16:05  | View count: 2450

Sáng 22/1, Ban thường vụ huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Sáng 22/1, Ban thường vụ huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Vương Duy Hướng- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đàm Văn Thông, Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quang Đức - Thành ủy viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Lưỡng - Phó bí thư huyện ủy; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và đại diện các ban đảng Thành ủy đã về dự.

Năm 2017, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể huyện trên địa bàn đạt nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,38%; 14/14 chỉ tiêu thành phố, HĐND huyện giao đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 203% dự toán thành phố giao, 9/9 chỉ tiêu thành phố giao đều vượt dự toán.

Đ/c Đàm Văn Thông, Phó bí thư thường trực huyện ủy

thông qua báo cáo

Công tác xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Năm 2017, huyện Hoài Đức vinh dự được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Việc giao đất dịch vụ cho nhân dân tiếp tục được huyện chỉ đạo thực hiện tốt. Các nhiệm vụ liên quan lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa được triển khai kịp thời, hiệu quả; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt; giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, chất lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đ/c Vương Duy Hướng - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu chỉ đạo

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai thường xuyên, có hiệu quả. Kịp thời tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5; thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm; việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình. Năm 2017, đã kết nạp 210 đảng viên mới, đạt 116,7% kế hoạch năm; tổ chức trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho 1.059 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo kế hoạch đề ra; đã kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Công tác dân vận được thực hiện đồng bộ; tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chủ động tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước.

Tập thể và cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, Ban thường vụ huyện ủy đã khen thưởng 3 đảng bộ đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 9 đảng bộ và 9 chi bộ đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; khen thưởng 16 tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh