Chỉ đạo - điều hành

QUYẾT ĐỊNH: Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp huyện của sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực giáo dục
Ngày đăng 01/07/2024 | 09:00  | View count: 53

UBND huyện đăng tải Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 về việc Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp huyện của sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực giáo dục làm căn cứ đề xuất xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định năm 2024. Theo đó, UBND huyện công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng đối với 30 sáng kiến thuộc năm học 2022-2023; 567 sáng kiến thuộc năm học 2023-2024. Trân trọng thông báo để các cơ quan, cá nhân có liên quan được biết./.

Xem chi tiết: QUYẾT ĐỊNH 2936-2024

                     DANH SÁCH SÁNG KIẾN

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh