Chỉ đạo - điều hành

QUYẾT ĐỊNH: Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành đến hết ngày 31/12/2023
Ngày đăng 01/03/2024 | 14:27  | View count: 176

UBND huyện Hoài Đức ban hành Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 về việc Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành đến hết ngày 31/12/2023. Theo đó, kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành đến hết ngày 31/12/2023 như sau:

STT

Tên loại văn bảnSố, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bảnTên gọi của văn bảnThời điểm có hiệu lựcFile văn bản
 1. 1.

 

Quyết định103/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn xã, thị trấn của UBND huyện Hoài Đức25/01/2010qd 103/2010/QĐ-UBND
 1. 2.
Nghị quyết01/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022Nghị quyết về việc ngưng hiệu lực toàn bộ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện về việc thông qua mức kinh phí hỗ trợ thực hiện hoả táng trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-202601/7/2022NQ 01/2022/NQ-HĐND
 1. 3.
Quyết định164/2011/QĐ-UBND ngày 14/2/2011Quyết định về việc tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính21/02/2011QD 164/2011/QĐ-UBND
4.Quyết định2096/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử huyện Hoài Đức28/9/2011QD 2096/2011/QĐ-UBND
 1. 5.
Quyết định11/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện23/3/2017QD 11/2017/QĐ-UBND
6.Quyết định01/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện06/11/2020QD 01/2020/QĐ-UBND
 1. 7.
Quyết định02/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020Quyết định sửa đổi Điều 2 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện06/11/2020QD 02/2020/QĐ-UBND
 1. 8.
Quyết định01/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2021 – 202622/9/2021QD 01/2021/QĐ-UBND
 1. 9.
Quyết định01/2022/QĐ-UBND ngày 06/6/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện17/6/2022QD 01/2022/QĐ-UBND
 1. 10.
Quyết định02/2022/QĐ-UBND ngày 06/6/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện17/6/2022QD 02/2022/QĐ-UBND
 1. 11.
Quyết định05/2023/QĐ-UBND ngày 02/10/2023Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện12/10/2023QD 05/2023/QĐ-UBND
 1. 12.
Quyết định02/2023/QĐ-UBND ngày 02/10/2023Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện12/10/2023QD 02/2023/QĐ-UBND
 1. 13.
Quyết định04/2023/QĐ-UBND ngày 02/10/2023Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa – Thông tin huyện12/10/2023QD 04/2023/QĐ-UBND
 1. 14.
Quyết định03/2023/QĐ-UBND ngày 02/10/2023Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế huyện12/10/2023QD 03/2023/QĐ-UBND
 1. 15.
Quyết định01/2023/QĐ-UBND ngày 02/10/2023Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện12/10/2023QD 01/2023/QĐ-UBND
 1. 16.
Quyết định06/2023/QĐ-UBND ngày 06/12/2023Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị huyện19/12/2023QD 06/2023/QĐ-UBND

 17.

Quyết định07/2023/QĐ-UBND ngày 06/12/2023Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện19/12/2023

QD 07/2023/QĐ-UBND

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh