Chỉ đạo - điều hành

THÔNG BÁO: Công bố, công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của huyện Hoài Đức
Ngày đăng 29/12/2023 | 05:00  | View count: 270

UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 14691/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc Công bố, công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của huyện Hoài Đức để các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn biết để thực hiện.(Xem chi tiết Quyết định)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh