Chỉ đạo - điều hành

THÔNG BÁO: Triển khai ứng dụng ETax Mobile trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 06/10/2023 | 20:17  | View count: 228

UBND huyện đăng tải Văn bản số 12572/CCT-TTTBTK ngày 05/10/2023 của Chi cục Thuế huyện Hoài Đức về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng ETax Mobile trên địa bàn huyện Hoài Đức để người nộp thuế được biết và thực hiện. Trân trọng thông báo./. (Xem chi tiết Văn bản )

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh