Chỉ đạo - điều hành

Văn bản về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023
Ngày đăng 03/08/2023 | 13:52  | View count: 250

UBND huyện đăng tải Công văn số 1618/UBND-BHXH ngày 28/7/2023 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023 để các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn biết để tổ chức thực hiện. Trân trọng thông báo./.(Xem chi tiết Văn bản )

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh