Chỉ đạo - điều hành

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ BA NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC
Ngày đăng 25/02/2023 | 20:12  | View count: 203

Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 17/02/2023 của Thành ủy Hà Nội về "Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội". Theo đó, ngày 24/2/2023, Huyện ủy Hoài Đức ban hành Kế hoạch số 111-KH/HU để tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoach số 133-KH/TU của Thành ủy.

UBND huyện trân trọng đăng tải Kế hoạch số 111-KH/HU để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện biết và tham gia cuộc thi đảm bảo hiệu quả, chất lượng. (Xem chi tiết Kế hoạch)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh