Chỉ đạo - điều hành

QUYẾT ĐỊNH: CÔNG NHẬN XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022
Ngày đăng 07/02/2023 | 10:17  | View count: 551

UBND huyện đăng tải Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 về Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 để các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn biết.(xem chi tiết)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh