Chỉ đạo - điều hành

QUYẾT ĐỊNH: CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA HUYỆN HOÀI ĐỨC
Ngày đăng 21/12/2022 | 08:33  | View count: 342

UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 9933/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của huyện Hoài Đức để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được biết. (Xem chi tiết Quyết định)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh