Chỉ đạo - điều hành

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hoài Đức
Ngày đăng 28/01/2022 | 16:29  | View count: 214

Căn cứ Quyết định số 6980/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Hoài Đức.

Ngày 27/01/2022, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hoài Đức ban hành Quyết định số 417/BCĐCĐS về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hoài Đức.

UBND huyện trân trọng đăng tải để các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được biết./.

QUYẾT ĐỊNH 417

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh