Chỉ đạo - điều hành

QUYẾT ĐỊNH: Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Hoài Đức
Ngày đăng 14/12/2021 | 16:19  | View count: 226

Căn cứ Quyết định 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của thủ tướng Chính Phủ về việc kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Căn cứ Quyết định số 4884/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội

Ngày 13/12/2021, UBND huyện Hoài Đức ban hành Quyết định số 6980/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Hoài Đức (xem chi tiết QĐ tại đây).

UBND huyện trân trọng thông báo Quyết định để các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết./.

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh