Chỉ đạo - điều hành

Huyện ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 10/03/2022 | 12:30  | View count: 930

Sáng 10/3, Huyện ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường khối Dân và kết nối trực tuyến tới 20 xã, thị trấn với trên 1.960 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của huyện

Dự tại điểm cầu của huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Đại-Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các Đảng bộ cơ quan, xí nghiệp, Bí thư Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Ông Nguyễn Thế Hạ-UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện phát động ủng hộ quỹ “Vì biển , đ o Việt Nam” năm 2022

Trước khi vào hội nghị, các đại biểu dự tại điểm cầu của huyện đã trực tiếp ủng hộ quỹ Vì biển, đảo Việt Nam năm 2022. Việc ủng hộ quỹ Vì biển, đảo Việt Nam là hành động thiết thực nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô với biển, đảo Việt Nam và có thêm nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đại biểu ủng hộ quỹ “Vì biển , đảo Việt Nam” năm 2022

Cuộc vận động xây dựng quỹ Vì biển, đảo Việt Nam được Ban Thường trực UB MTTQ huyện phát động tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông-Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông-Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp trao đổi những nội dung tại Kết luận số 21, Hội nghị lần thứ Tư BCH Trung ương Đảng ngày 25/10/2021 về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; Quy định số 37 ngày 25/10/2021 về “những điều đảng viên không được làm”. Đi sâu phân tích nội dung của Kết luận số 21 và Quy định số 37, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã giúp đại biểu nắm, đầy đủ hơn về điều kiện, lý do ban hành Kết luận, Quy định cũng như phạm vi tác động, điều chỉnh. Đặc biệt, đã phân tích làm nổi bật những điểm mới của 2 văn bản trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định những điều Đảng viên không được làm. Theo đó, trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII đặt ra vấn đề rộng hơn là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Xuân Đại-Thành ủy viên, Bí thư Huyện phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đại-Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy nêu bật ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cũng như tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn cách mạng mới. Trong nhiệm kỳ qua, huyện Hoài Đức đã triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; hệ thống chính trị ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Để triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII), đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị sau hội nghị này, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt một cách nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của người cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động trong việc thực hiện, tạo bước chuyển biến rõ nét trong công xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện Hoài Đức thực sự gương mẫu, trong sạch vững mạnh. Xác định rõ nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện Kết luận, Quy định; quá trình thực hiện phải tạo sự đồng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó có Nghị quyết Đại hội 24 Đảng bộ huyện và Nghị quyết  11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát các nội dung Kế hoạch số 59 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 21 Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); hướng dẫn số 10 của Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, Quy định của hội nghị lần thứ Tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để tổ chức triển khai chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Tập trung khẩn trương và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện; gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ đưa huyện trở thành quận, các xã, thị trấn trở thành phường trong thời gian sớm nhất./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh