Chỉ đạo - điều hành

THÔNG BÁO: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số phòng chuyên môn thuộc huyện
Ngày đăng 01/11/2020 | 08:48  | View count: 525

UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị huyện để các phòng chuyên môn có liên quan và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được biết./.

QĐ 01-VP

QĐ 02-GD

QĐ 03-TP

QĐ 04-TCKH

QĐ 05-LĐTBXH

QĐ 06-KT

QĐ 07-QLĐT

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh