Chỉ đạo - điều hành

Kế hoạch triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 27/06/2020 | 15:02  | View count: 350

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến  "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức ban hành Kế hoạch triển khai cuộc thi trên địa bàn huyện. (Tải file nội dung chi tiết tại đây)

UBND huyện trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết và triển khai thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh