Chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Hoài Đức năm 2020
Ngày đăng 26/05/2020 | 16:12  | View count: 580

UBND huyện đăng tải Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Hoài Đức năm 2020 để các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn được biết và thực hiện./.

QUYẾT ĐỊNH 2399-2020

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh