Chỉ đạo - điều hành

THÔNG BÁO: Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 14/04/2020 | 09:10  | View count: 614

UBND huyện đăng tải Thông báo số 1023-TB/HU ngày 8/4/2020 của Huyện ủy Hoài Đức về việc Lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 để nhân dân được biết và tham gia đóng góp ý kiến./.

THÔNG BÁO 1023

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh