Chỉ đạo - điều hành

Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019
Ngày đăng 26/07/2019 | 16:52  | View count: 786

UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 9/4/2019 của UBND huyện về Kế hoạch tổ chức cuộc thi  " Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019 để các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các trường học , các công ty và xí nghiệp trên địa bàn huyện được biết và hưởng ứng tham gia cuộc thi đạt kết quả./.

KẾ HOẠCH 123-2019

QUYẾT ĐỊNH 3902-BTC

KẾ HOẠCH 84-UBNDTP

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh