Chỉ đạo - điều hành

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận Hoài Đức vào năm 2020
Ngày đăng 24/07/2019 | 16:45  | View count: 762

UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 9/4/2019 của UBND huyện về Kế hoạch  tuyên truyền thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận Hoài Đức vào năm 2020 để các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn được biết và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra./.

KẾ HOẠCH SỐ 124-2019

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh