Chỉ đạo - điều hành

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Ngày đăng 31/01/2019 | 10:20  | View count: 4457

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Ngày 25/01/2019, UBND huyện Hoài Đức ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Theo đó, UBND huyện đã công nhận 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, trong đó: có 7 xã đạt chuẩn loại I, 9 xã đạt chuẩn loại II và 2 xã đạt chuẩn loại III.

Quyết định số 514 ngày 25/01/2019./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh