Chỉ đạo - điều hành

Thông báo Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hoài Đức
Ngày đăng 17/10/2018 | 13:33  | View count: 5774

Thông báo Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hoài Đức

UBND huyện đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Để có cơ sở trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất năm 2019 của huyện. UBND huyện thông báo lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hoài Đức để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết và đóng góp ý kiến. UBND huyện trân trọng thông báo./.

Thông báo số 1719 v/v lấy kiến kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh