Chỉ đạo - điều hành

Thực hiện quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/10/2014 | 14:25  | View count: 1250

Thực hiện quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày 29/8/2014, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 6518/ UBND-NNNT, yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.
 
Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nghiên cứu, tổ chức thực hiện Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố để chỉ đạo đài phát thanh thực hiện các quy định truyền tin về thiên tai có liên quan đến địa phương; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn nhận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng dân cư để chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai trên địa bàn./.
 
Công văn số 6518/ UBND-NNNT
Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh