THÔNG TIN VỀ CẤP GIẤY PHÉP

THÔNG BÁO: Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH vật tư công nghiệp Việt Nam
Ngày đăng 02/11/2022 | 16:16  | View count: 24

UBND huyện đăng tải Giấy phép môi trường số 435/GPMT-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện về Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH vật tư công nghiệp Việt Nam đề các cơ quan, đơn vị và quý Công ty được biết.(Xem chi tiết GPMT)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh