THÔNG TIN VỀ CẤP GIẤY PHÉP

THÔNG BÁO: công khai Báo cáo đề xuất đề nghị cấp phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Quang Huy
Ngày đăng 03/10/2022 | 15:48  | View count: 24

UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 3399/TB-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện về công khai Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Nhà máy sản xuất cơ khí Quang Huy để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết. Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết: CÔNG VĂN 07/CV-QH

                    BÁO CÁO ĐỀ XUÂT

                     THÔNG BÁO 3399-2022

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh