THÔNG TIN VỀ CẤP GIẤY PHÉP

THÔNG BÁO: Cấp giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vững Phát
Ngày đăng 02/11/2022 | 15:44  | View count: 24

UBND huyện đăng tải Giấy phép môi trường số 436/GPMT-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện về việc cấp giấy phép môi trường của dự án xưởng sản xuất phân bón cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vững Phát để các cơ quan, đơn vị và quý Công ty được biết.(Xem chi tiết)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh