THÔNG TIN VỀ CẤP GIẤY PHÉP

THÔNG BÁO: Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần giặt là Nhật Bản
Ngày đăng 15/11/2022 | 15:31  | View count: 33

UBND huyện đăng tải Giấy phép môi trường số 451/GPMT-UBDN ngày 14/11/2022 của UBND huyện về việc Cấp giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần giặt là Nhật Bản để các cơ quan, đơn vị và quý Công ty được biết. (Xem chi tiết Giấy phép)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh