THÔNG TIN VỀ CẤP GIẤY PHÉP

THÔNG BÁO: Báo cáo đề xuất đề nghị cấp phép môi trưởng của Công ty Cổ phần giặt là Nhật Bản
Ngày đăng 19/07/2022 | 15:22  | View count: 27

Theo đề xuất của Phường Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức, UBND huyện đăng tải Công văn số 15/CV ngày 18/7/2022 của Công ty Cổ phần giặt là Nhật Bản về việc đề nghị cấp phép môi trường của Xưởng giặt là Nhật Bản và Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Dự án xưởng giặt là Nhật Bản để các cơ quan, đơn vị được biết.

Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết: VĂN BẢN 15/CV

                    BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh