Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 31/08/2022 | 02:06 PM  | View count: 85
Căn cứ Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh...

THÔNG BÁO: Áp dụng hình thức thanh toán tiền phí, lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC tại UBND huyện

Ngày đăng 30/08/2022 | 02:30 PM  | View count: 76
Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện về triển khai Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ...

THÔNG BÁO: Thực hiện Thu phí, lệ phí theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/07/2022 | 08:59 AM  | View count: 299
Căn cứ Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực Người có công theo mô hình " Ngày thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 20/07/2022 | 09:12 AM  | View count: 83
Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc thực hiện mô hình "Ngày Thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện...

Hoài Đức duy trì, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng 13/07/2022 | 02:33 PM  | View count: 209
Với mục tiêu từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công tại các cơ quan hành chính nhà nước...

Hoài Đức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Ngày đăng 28/06/2022 | 10:30 AM  | View count: 242
Sáng 28/6, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022. Đồng chí...

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của huyện Hoài Đức

Ngày đăng 16/06/2022 | 01:58 PM  | View count: 551
Theo báo cáo của UBND huyện Hoài Đức, nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022 công tác cải cách hành chính được Huyện ủy, ...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước, đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 14/06/2022 | 09:09 AM  | View count: 156
     Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học theo Mô hình "Ngày thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 09/06/2022 | 09:18 AM  | View count: 96
   UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 2400/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học theo...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 17/05/2022 | 08:42 AM  | View count: 175
     Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 17/05/2022 | 08:38 AM  | View count: 159
      Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Việc làm...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 17/05/2022 | 08:30 AM  | View count: 169
       Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi...

THÔNG BÁO: Về việc thực hiện mô hình "Ngày thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 29/04/2022 | 08:13 AM  | View count: 84
Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 15/04/2022 | 09:45 AM  | View count: 204
      Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 30/03/2022 | 03:07 PM  | View count: 251
       Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC mới ban...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 14/03/2022 | 02:09 PM  | View count: 291
      Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 09/02/2022 | 02:28 PM  | View count: 221
      Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC được chuẩn hóa thuộc nhóm lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 09/02/2022 | 02:17 PM  | View count: 172
      Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC, danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc...

Hoài Đức: Mô hình “Ngày thứ 6 xanh” - đột phá trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 30/12/2021 | 10:30 AM  | View count: 598
Từ ngày 01/11/2021, Bộ phận Một cửa huyện Hoài Đức áp dụng thí điểm Mô hình “Ngày thứ 6 xanh” nhằm rút ngắn thời gian thực...

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 29/12/2021 | 07:58 AM  | View count: 326
      Căn cứ Quyết định số 5345/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh