Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 11/06/2024 | 14:37  | View count: 64

UBND huyện đăng tải Thông báo số 809/TB-UBND ngày 11/6/2024 về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 01 TTHC lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện. Trân trọng thông báo./. (Xem chi tiết)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh