Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế huyện
Ngày đăng 12/06/2024 | 14:33  | View count: 52

UBND huyện đăng tải Thông báo số 810/TB-UBND ngày 11/6/2024 về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 02 TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế huyện để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biế để thực hiện.Trân trọng thông báo./. (Xem chi tiết)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh