Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 04/04/2024 | 21:27  | View count: 46

UBND huyện đăng tải Thông báo số 198/TB-UBND ngày 03/4/2024 về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Theo đó, triển khai thực hiện 10 TTHC mới và dừng thực hiện 10 TTHC lĩnh vực Nội vụ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 và Điều 1 Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. (Xem chi tiết Thông báo)

Trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh